Courbaril huilé

Courbaril huilé

Cœur Dehors vitrifié incolore mat

Cœur Dehors vitrifié incolore mat

Cœur Dehors huilé

Cœur Dehors huilé

Chêne vitrifié incolore mat

Chêne vitrifié incolore mat

Chêne parquet vieilli teinté

Chêne parquet vieilli teinté

Chêne parquet vieilli

Chêne parquet vieilli

Chêne parquet brut

Chêne parquet brut

Chêne huilé

Chêne huilé

Chêne

Chêne

Bois brulé

Bois brulé